Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
28.3. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
25.4. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
30.5. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
20.6. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Graf nerovnoměrného pohybu

Pohyb tělesa a výpočet průměrné rychlosti

Detekce vzdálenosti II

Princip hydraulických zařízení

Měření meteoprvků

Přeměna mechanické energie na elektrickou

Ochlazování teploměru v různých podmínkách

Výpočet odevzdaného a přijatého tepla

Solární vozítko

Lego Mindstorms - Spiker

Účinnost rychlovarné konvice

Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Software a programování v Lego Mindstorms

Lego Mindstorms - Konstrukční prvky a software

Přeměna kinetické a polohové energie

Detekce vzdálenosti I

Měření přístrojem Pasco PS 3202

Přesné měření teploty sněhu

Změna bodu tání ledu

Odhad a měření teploty v řece