Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
21.3. 14:00 16:00 ZŠ Školní Česká Lípa
18.4. 14:00 16:00 ZŠ Školní Česká Lípa
23.5. 14:00 16:00 ZŠ Školní Česká Lípa
20.6. 14:00 16:00 ZŠ Školní Česká Lípa

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Porovnávání teplotních změn

Rychlost chladnutí vody v různých materiálech

Pohlcování tepelného záření

Objemová roztažnost kapalin

Měření pH

Příprava kyseliny uhličité

Příprava domácí limonády

Cesta na Špičák s meteorologickou stanicí

Práce sil elektrického pole

Mechanický model větrné elektrárny

Dokáže pumpička rozsvítit LED diodu

Porovnávání hustoty kapalin

Zkoumáme neviditelné záření

Infračervené záření v praxi

pH ekosystémů

Hledání maximální intenzity odraženého světla

Simulace pouličního osvětlení

Vliv koncentrace vodného roztoku na jeho elektrickou vodivost

Hydrostatický tlak

Hydrostatické paradoxon