Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
20.3. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
24.4. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
22.5. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
6.5. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Co se rychleji ohřeje, zchladne

Způsoby zahřívání a ochlazování

Změny teploty při změně skupenství

Taje led stejně rychle

Udržování stálé teploty

Jak vyrobit galvanický článek

Hrajeme si s kyvadlem

Pohon mlýnského kola

Autíčko

Generátor

Hrajeme si s tlakem

Měříme si hustotu

Stroje Roboti

Vyrábíme střídavý proud

Měření síly

Světlo na konci tunelu

Šetříme chytře