Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
26.3. 14:30 17:00 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
23.4. 14:30 17:00 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
21.5. 14:30 17:00 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
11.6. 14:30 17:00 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Stavebnice iTriangl vozítka

tavebnice Lego - úspěch našich žáků v krajské soutěži

Tlak

Teplota

Senzory roztoků

Senzor pohybu

Uhlovodíky

Měření pH, napětí, proudu

Měření pH vody půdy

Senzory Arduino

Mechaniská energie

Napětí, proud, tlak